Indigo goindigo.in has a good connection Delhi to Kathmandu - it is always on time