this is best for you

1 - Naya Pul to Tikhedhunga
2 - Tikhedhunga to Ghorepani
3 - Ghorepani to Poon Hill to Tadapani
4 - Tadapani to Chhomrong
5 - Chomrong to Bamboo
6 - Bamboo to Himilayan...